Genleşme Tankı

Genleşme Tankı

Genleşme tankları, başka bir deyişle denge tankları tesisat basıncının dengelenmesi ve su desteğinin sağlanması için kullanılan ekipmanlardır. Açık ve kapalı olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. Tesisatta oluşabilecek fazla basıncın dengelenmesi sureti ile sistemlerin korunması için kullanılmaktadır. Örneğin tesisatınızda fazla basınçta su dolaşmaktadır. Sistemi rahatlatmak ve patlamalara engel olmak için iki yol vardır; sistem dışına tahliye edilmeli veya daha sonra kullanılacak şekilde beklemeye alınabilecek bir depoya aktarmak. Sıcak suyun dışarı tahliyesi ekonomik bir hareket olmayacağından ilk seçenek sistemi rahatlatacak bir depolama sistemidir. Bu nedenle denge tankları kullanılmaktadır.

Açık Genleşme Tankı


Atmosfere açık olmaları nedeni ile açık genleşme tankı olarak tanımlanmaktadırlar. Atmosfer basıncını geçmeyecek şekilde sistemi basınç altında tutarak tesisatı korurlar.

Kapalı Genleşme Tankı


Atmosfer basıncının üzerindeki sistemlerde kullanılırlar. Üzerlerinde manometre ve bağlı olduğu tesisat üzerinde emniyet ventilleri ile birlikte kullanılırlar. Kapasitelerinin üzerinde bir sistem basınç fazlalığı olduğunda emniyet ventili ile birlikte tesisatı korurlar.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:


- Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
- Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
- Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
- Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.
- Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.
- Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar hakkında bilgi alınmalıdır.

Teklif
Formu