Hidrofor

Hidrofor

Hidrofor su basıncının yeterli olmadığı tesisatlar da suyun basıncının artırılması için kullanılan basınç altında çalışan ekipmandır. Basınçlandırma işleminde tank, pompa ve bunlara bağlı kontrol elemanları sisteminin tümü hidrofor sistemi olarak adlandırılmaktadır. Su basıncını hava basıncı ile sağlanmaktadır. Kimi hidroforlar hava basıncı için kompresörden faydalanırlar kimi hidroforlar ise hava ile su bölgeleri membran (biçimlendirilmiş lastik) ile ayrılır.

Tankın içine basılan su miktarı kadar havanında basıncı artmaktadır. Hava kullanılmasının sebebi hava sıkıştırılabilmektedir. Böylece daha fazla su istenilen basınç altında hazır tutulabilmektedir. Pompaların yanında hidrofor tankının kullanılmasının sebebi; musluğu her açtığınızda tesisat basıncı düştüğünden pompa basıncı tamamlamak için kalkış yapacak ve duracaktır. Her kalkış ve duruş enerji ve pompa ömrü açısından istenmeyen bir durumdur. Pompanın her kalkış ve duruşuna şalt denir. Sistem tasarımında şalt sayısı az olacak şekilde hesaplanmalıdır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?


Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
- Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
- Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
- Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.
- Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.
- Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar hakkında bilgi alınmalıdır.

Teklif
Formu