İş Makineleri*

İş Makineleri*

İş makineleri genel olarak inşaat, tarım, maden, yük taşıma, ormancılık vb. birçok alanda kullanılan ekipmanlardır. İş makinelerinin periyodik muayenesine ilişkin İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde verilen Ek-3 teki tablolarda direk bir atıf olmamasına karşın 6331 Sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu;

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Maddesi ile işyerinde alınması gerekli tüm tedbirleri işverenin alması yönünde yükümlülük getirmektedir.

İş makineleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğinden muayeneleri zorunlu tutulmaktadır. Karayolunda kullanılmadığından dolayı karayolu trafik muayenesi kapsamında yer almayan iş makinelerinin iş güvenliği açısından periyodik olarak kontrol edilmeleri iş kazalarının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

İş Makineleri Çeşitleri:

Fore Kazık

Çekici, Çekici Dozer

Kırıcı

Delici

Asfalt Finisheri

Silindir

Sondaj

Greyder

Ekskavatör

Greyder

Skreyper

Ankraj

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması

Ehil kişi hazır bulunmalıdır.

*İş Makineleri periyodik muayeneleri kapsam dışı olarak gerçekleştirilmektedir.

Teklif
Formu