Kompresor ve Hava Tankı

Kompresor ve Hava Tankı

Hava Tankı ve Kompresörü

Hava veya gazın atmosfer basıncının üzerine çıkarılması için kullanılan ekipmanlardır. Hava basıncının olduğu alanlarda ve pnömatik sistemlerin olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Hava tankı ve kompresöründe yüksek risk etmeni hava tankı olarak değerlendirilmektedir. Hava tankı ve kompresörü her işletme için zaruri bir ekipmandır.

Hava Tankları Yerleşim Durumuna Göre Aşağıdaki Başlıklarla İncelenmektedir;

- Dik Silindirik Hava Tankları
- Yatay Silindirik Hava Tankları
- Kompresörler Çalışma Şekillerine Göre;
- Pistonlu Kompresörler
- Vidalı Kompresörler
- Merkezkaç Kompresörler
- Eksenel Alımlı Kompresörler
- Jet Kompresörler
- Hidrolik Kompresörler

- Gaz ve Buhar Kompresörü

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
- Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
- Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
- Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.
- Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.
- Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar hakkında bilgi alınmalıdır.

Teklif
Formu