Platform

Platform

Yüksek yerlerde çalışma yapmak için kullanılan personel yükselticileridir. Erişimi sağlamak için kullanılan bu ekipmanlar çalışma alanları ve yükselme tiplerine göre üç başlık altında incelenmektedirler.

Sütunlu çalışma platformları; tek veya çift sütunlu platformlar bulunmaktadır. Genellikle yüksek yapılarda kullanılmaktadır. Hidrolik ve pinyon dişli sistemler gibi farklı sistemler bulunmaktadır. Kurulumu ve sökümü projelendirilerek planlı bir şekilde yapılmalı, zemin etüt raporları incelenerek uygun alana kurulmalıdır.

Yükseltilebilen seyyar platformlar; seyyar olarak hizmet verebilen yüksek alanlara ulaşmayı sağlayan ekipmanlardır. Genellikle bina içlerinde yüksek alanlarda tamir, bakım, temizlik, montaj vb işler için personellerin yükseltilmesinde kullanılır. Devrilmeye karşı ağırlık merkezi aşağıda toplanacak şekilde destek ayaklı veya destek ayaksız tipleri bulunmaktadır. Personel yükseltmede kullanıldığından genellikle manlift olarak da anılmaktadır. Hidrolik sistemden aldığı güç ile yükselmektedir.

Asılı erişim donanımlı platformlar; genel olarak dış cephelerde temizlik veya inşaat alanlarında imalat için kullanılmaktadır. Bina üzerindeki bir sistem ve karşı ağırlık dengesi ile bina cephesinde çalışan bu sistem diğer platformlara nazaran daha tehlikeli olduğu söylenebilir. Platform yükselme işlemini halatı sıkıştırmak sureti ile halata tutunarak aşağı yukarı hareketi sayesinde yapabilmektedir. Düzenli kontrol ve bakım sağlanması hayati önem arz etmektedir. Karşı ağırlık, ankraj ve bağlantı noktaları her iş başlangıcı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
- Beyan kapasitesinin 1,50 ve 1,1 katı kapasitede yüklerin hazır bulundurulması
- Ekipmanı kullanacak ehil kişinin hazır bulunması

Teklif
Formu