Transpalet

Transpalet

Transpaletler, yaya tarafından kullanılan normalde insanın kaldıramayacağı yükleri hidrolik güç sayesinde kaldırarak taşınmasını sağlayan ekipmanlardır.

Manuel ve elektrikli olarak farklı tipleri vardır. Kullanım amaçlarına göre yükü kaldıran ve yaya tarafından çekilen tipleri olduğu gibi yükü kaldıran ve yaya tarafından kumanda edilmek sureti ile yükü taşıyan tipleri de bulunmaktadır. Kullanım alanları çok geniştir. Genel olarak üretim alanlarında ve sevkiyat bölümlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Düzenli bakım, muayene ve ehil kişilerin kullanımı ile kaza riskleri oldukça düşmektedir. Sistemleri basit ve düşük maliyetli oluşları nedeni ile ilk tercih edilen ekipmanlardandır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?


Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
- Yük kapasitesinin 1,33 ve Yük kapasitesine eşit yüklerin hazır bulundurulması
- Ekipmanı kullanacak ehil kişinin hazır bulunması

Teklif
Formu