Tezgahlar

Tezgahlar

Tezgahlar genel olarak parçaların işlenmesi için kullanılan makinelerdir. Yaptığı işlemlere göre farklı çeşitleri vardır. Talaşlı imalat yönteminde vazgeçilmez bir ekipmandır. Tezgahlar kontrol sistemlerine göre, talaş kaldırma yöntemlerine göre, amacına göre sınıflandırılmaktadırlar.

Talaş kaldırma yöntemlerine göre;

Tornalama, delme, frezeleme, yüzey taşlama, silindirik taşlama, vargelleme, planyalama, broşlama ve testereleme.

Amacına Göre Tezgahlar;


Üniversal tezgahlar; çok çeşitli parçalar işlenir, bir çok işlemler yapılır, çok amaçlı tezgahlar; işlenecek parça çeşidi ve işlemler sınırlıdır sadece disk ve kısa silindirik parçalar işlenen revolver torna gibi, tek amaçlı tezgahlar; sadece bir çeşit parça belirli bir işlem görebilir. Örneğin, vida açma, diş açma gibi tezgahlar.

Kontrol Sistemlerine Göre Tezgahlar;

Otomat tezgahlar ve mekanik tezgahlar. Otomat tezgahlar mekanik otomat tezgah ve nümerik kontrollü otomat tezgah olmak üzere iki ayrılır. Mekanik ve nümerik tegahlar kendi içlerinde farklı guruplara ayrılmaktadır.

Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Tezgahlara örnek olarak; torna tezgahı, freze tezgahı, matkap, pres, daire ve şerit testere, cnc, kaynak tezgahı, ağaç işleme tezgahları, vargel, planya, CNC işleme, ağaç işleme, metal işleme, plastik işleme tezgahları vb.

Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri, makine, mekatronik veya elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler tarafından birlikte yapılır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:


    Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
    Tezgah temiz olmalıdır
    Ehil kişi hazır bulunmalıdır.

Teklif
Formu