Bizi Takip Et

Ana Sayfa Tezgahların Periyodik Kontrolü*

Tezgahlar genel olarak parçaların işlenmesi için kullanılan makinelerdir. Yaptığı işlemlere göre farklı çeşitleri vardır. Talaşlı imalat yönteminde vazgeçilmez bir ekipmandır. Tezgahlar kontrol sistemlerine göre, talaş kaldırma yöntemlerine göre, amacına göre sınıflandırılmaktadırlar. Talaş kaldırma yöntemlerine göre; tornalama, delme, frezeleme, yüzey taşlama, silindirik taşlama, vargelleme, planyalama, broşlama ve testereleme.

Amacına Göre Tezgahlar:

Üniversal tezgahlar; çok çeşitli parçalar işlenir, bir çok işlemler yapılır. Çok amaçlı tezgahlar;  işlenecek parça çeşidi ve işlemler sınırlıdır, sadece disk ve kısa silindirik parçalar işlenen revolver torna gibi. Tek amaçlı tezgahlar; sadece bir çeşit parça belirli bir işlem görebilir. Örneğin, vida açma, diş açma gibi kullanım amacı olan tezgahlar.

Kontrol Sistemlerine Göre Tezgahlar; otomatik tezgahlar ve mekanik tezgahlar.

Tezgahlara örnek olarak; torna tezgahı, freze tezgahı, matkap, pres, daire ve şerit testere, cnc, kaynak tezgahı, ağaç işleme tezgahları, vargel, planya, CNC işleme, ağaç işleme, metal işleme, plastik işleme tezgahları vb. verilebilir.

Tezgahlar Nerelerde Kullanılır?

Tezgahlar genellikle; atölyelerde, imalathanelerde, endüstriyel işletmelerde, tamir, bakım ve servis hizmeti veren kuruluşlarda kullanılmaktadır.

Tezgahlar kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

Tezgahlar periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

Tezgahlar muayenesi  zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Tezgahlar periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir.  Tezgah temiz, bakımları yapılmış ve muayeneye hazır olmalıdır. Tezgahı kullanmaya yetkili eğitimli kişi ya da kişiler bulundurulmalıdır.

*Kapsam dışı gerçekleştirilmektedir.