Bizi Takip Et

Ana Sayfa Elektrik Ölçüm ve Muayene Hizmetleri Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Yeni kurulacak tesislerde, kurulu tesislerin tamamen değiştirilmesi durumunda mevcut elektrik tesisatlarının periyodik olarak, iç tesisat denetimi ve muayenesi yapılmalıdır.

İç tesis, tesisin yapım işinin her aşamasında denetlenmelidir. Belirtilen teknik hususları içeren ve standardize edilecek bir muayene formuna göre kontrol yapılmakta ve uygun bulunması halinde bir asıl iki adet suret olmak üzere belgelendirilmektedir. Bu suret tarafımızdan arşivlenmektedir.

İş yeri bina eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik Ek-1 ve TS HD 60364-4-43 standardına göre kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

İç tesise ait bu uygunluk belgesi elektrik bağlantı bildirimi (iş bitimi) ile birlikte işletmeye verilmektedir. Verilen uygunluk belgesine sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez Enerji muayenesine göre elektrik iç tesislerine ait uygunluk belgesi olmayan veya muayene sırasında uygun bulunmayan tesise enerji verilmez.

Amper Enerji, Elektrik Tesisatı Uygunluk Muayenesi konusunda Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.