Bizi Takip Et

Ana Sayfa Elektrik Ölçüm ve Muayene Hizmetleri Toprak Özgül Direnci Ölçümü

Toprak Özgül Direnci, dünyanın tabi yapısını teşkil eden maddenin, yani toprağın özgül elektrik direnci olup, pratikte 1 metre küp toprağın direnci olarak ifade edilir.

Toprak özgül direncini bilinmesine proje aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır.

Toprak yayılma direnci veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “dört sonda yöntemi” ile yapılmaktadır. (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek_N)

Topraklama sisteminin tasarımı yapılmadan önce toprak özgül direnci ölçülerek uygun topraklama tesisi tasarlanmalıdır.

03 Aralık 2003 tarihli Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10.c.5.i.1 maddesi projelere başlamadan önce toprak özdirencinin belirlenmesini şart koşmuştur. Ayrıca taslak halindeki, Yıldırımdan Korunma Yönetmeliğinde de yıldırım tesislerinin tasarım aşamasında özdirencinin ölçümü değerlendirilmektedir.