Bizi Takip Et

Ana Sayfa Yangın Tesisatı Muayenesi*

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır. Ülkemizde yangınlar daha çok ısıtma sistemlerinde, mutfaklarda ve aydınlatma sistemlerinde meydana gelmektedir. Yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önlemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir.

Olası bir yangın esnasında yangın söndürme sisteminin hemen devreye girmesi, her an çalışır durumda olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yangın söndürme sistemlerinin periyodik muayenesi yaptırılmalıdır.

Yangın söndürme sistemleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Sulu Söndürme Sistemleri;  sprinkler söndürme sistemleri, yangın pompaları, yangın dolabı, yangın hidrant sistemleri, water mist (su sisi) söndürme sistemleri.
  • Köpüklü Söndürme Sistemleri;  köpük konsantrasyonları,  köpüklü sprinkler sistemleri,  köpük jeneratörü, köpük monitörü
  • Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri;  FM200 gazlı söndürme sistemleri, novec 1230 söndürme sistemleri, ınert gazlı argon söndürme sistemleri, panel içi söndürme sistemleri
  • CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri
  • Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Yangın Tesisatı Nerelerde Kullanılır?

Yangın esnasında yangının büyümeden söndürülmesi, can ve mal kayıplarını önlemek için kurulan yangın söndürme sistemleri;  binalar, oteller, okullar, işletmeler, depolar, fabrikalar, tehlikeli iş yapan tesisler gemiler vb. hemen hemen her yerde kullanılmaktadır.

Yangın Tesisatı kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

Yangın Tesisatıperiyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

Yangın Tesisatı muayenesi zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Yangın Tesisatı periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Yangın Tesisatı Muayenesi öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

Yangın tesisatı kontrolünden önce mutlaka yangın tesisatı projesi autocad ortamında muayene personeli ile paylaşılmalı ve kontrol sırasında da çıktı olarak hazır bulundurulmalıdır. Projelerde imzalı ve onaylı kopyalar esas olduğu için projenin onaylı proje olması sağlanmalıdır. Yangın tesisatı sisteminde yangın pompası kullanılıyor ise, yangın pompası bakımcı personelinin gerekli ekipmanlarıyla birlikte kontrol sırasında hazır bulunmaları sağlanmalıdır. Tüm yangın dolaplarının kendisine ait numara vb. ile tanımlı ve kullanma talimatının asılı olması gerekmektedir.

İstanbul İtfaiyesinin istatistiklerine göre  Ocak 2015-Ağustos 2020 tarihleri arasında tam 152.565 yangın olayı meydana geldi, yangınların hemen hemen yarısının elektrik kontaklarından çıktığını da belirtmek gerekir.

Yangın söndürme tesisatları, olası bir alevli yanma sonucunda en hızlı kontrol aracı olarak karşımıza çıkıyor, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangına müdahale edebilmemizi sağlayan bu sistemler hem can hem de mal sağlığı için oldukça önemlidir.

Yangın tesisatı muayenesinde kontrol edilmesi gerekenler nelerdir?

Kesinlikle Yapılması Gereken : Yangın söndürme tesisatları,

Kesinlikle Yapılması Gereken : Yangın söndürme pompaları,

1 – Acil yangın dolapları,

2 – Yağmurlama düzenekleri,

3 – Motopomplar,

4 – Boru tesisatları,

5 – Yangın merdivenleri ve kaçış yolları,

6- Yangın alarmları

Yangın tesisat muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır?

Yangın tesisat muayenesinin ne sıklıkla yapılacağı ilgili yönetmeliklerde şu şekilde açıklanmıştır;

“Yangın tesisatının muayene süresi, varsa imalatçının belirttiği kriter ve sürelerde yaptırılmalıdır. İmalatçının belirtmediği durumlarda ise; tesisin, işyerinin, meskenin ortam şartları, ne sıklıkla kullanıldığı, kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak olan risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. İlgili yönetmeliklerde de bu süre olağanüstü durumlar dışında 1 yılı aşmayacak şekildedir.”

Yangın tesisat muayenesini kimler yapabilir?

Yangın tesisat muayenesi, ilgili yasa gereği Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlarda eğitim görmüş olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu kişiler dışında yangın tesisat muayenesini yapacak kurumlarda hizmet yeterlilik belgesi veya akredite kuruluş olarak hizmet veriyor olması gibi zorunluluklar aranmaktadır.

Yangın tesisat muayenesi raporu nedir?

Yangın tesisat muayenesi raporu, yetkili kişiler tarafından yapılan kontroller sonucu hazırlanan, 1 yıl geçerlilik süresi bulunan raporlardır. Raporun hazırlanması için öncelikle yangın tesisat sisteminin projesi kontrol edilir, alarm ve düzeneklerin aktif çalışıp çalışmadığı, sulu, gazlı veya köpüklü yangın söndürme sistemlerinin güncel performans durumları, dedektörlerin konumları ve güncel durumları incelenir. Raporun içeriği şöyledir;

1 – Muayeneyi yaptıran ve muayeneyi yapan kişilerin bilgileri,

2 – Yangın tesisatının genel sağlık durumu,

3 – Eğer tesisatta bir problem var ise o problemin ortadan kaldırılması için yapılması gereken işlemler,

4 – Yangın tesisatının bulunduğu binanın bilgileri,

5 – Gerekli mevzuatlar ve yönetmelikler dahilinde yapılması gereken uyarılar,

6 – Raporun geçerlilik süresi.

*Kapsam dışı gerçekleştirilmektedir.