Bizi Takip Et

Ana Sayfa Üst Yönetim Gizlilik Bağımsızlık Ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

Ben (aşağıda imzası bulunan) Amper Enerji adına gerçekleştireceğim hizmetlerde, Amper Enerji ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağımı,

Yetkilisi bulunduğum Amper Enerji tarafından gerçekleştirilecek muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satınalıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımı,

Amper Enerji’nin muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olacağımı ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimi,

Müşteri ile aramda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımı,

Amper Enerji bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımı,

Amper Enerji’ de çalışan personelin hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğimi, çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğimi,

Amper Enerji Teknik Kontrol Ölçüm Test ve Analiz A.Ş. tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde ve müşterilere ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem vereceğimi,

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb) talep etmeyeceğimi ve Amper Enerji Teknik Kontrol Ölçüm Test ve Analiz A.Ş.’ de uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımı,

Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak İstanbul Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederim.

Genel Müdür