İş Makinalarının Periyodik Kontrolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İş ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken çok önemli hususların varlığı söz konusudur. Bu sebeple belirli periyotlarda iş makinelerinin kontrolü aksatılmadan yapılması önem taşımaktadır. Düzenli periyotlarda bakımı yapılmayan iş makineleri, görevlerini gerektiği gibi yerine getiremeyebilir. Bu durum yalnızca iş makineleri için bir tehlike unsuru oluşturmaz.

İş makinelerinin kullanan ve çevresinde bulunan kişileri hayatı için de risk oluşturabilir. Bu bakımdan iş makineleri periyodik kontrolü zamanı geçirilmeden yapılmalıdır. İş makinaları periyodik kontrolü yapılırken de dikkate alınması gereken bazı hususların varlığı söz konusudur. Ancak bu hususlara dikkat edildiği taktirde sorunsuz bir periyodik kontrol mümkün hale gelebilir.

Periyodik Kontrol Nedir?

Bir ekipmanın güvenli bir biçimde kendisinden beklenen fonksiyonlarını yerine getirmesi önemlidir. Bunun için bu görevini yerine getirmediğinin tespiti gerekir. Bu tespitin yapılması için ise periyodik olarak iş ekipmanlarını muayene işlemleri yapılır. Periyodik kontrol işlemi periyodik muayene yahut fenni muayene olarak da tabir edilir. Periyodik muayeneler, iş ekipmanlarının tehlike oluşturmadan güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.

Periyodik kontrollerin, ulusal ve uluslararası standartta, yönetmelikte belirtilen kriterlerde yapılması gerekir. Aynı zamanda üretici verileri ve teknik gereksinimler dikkate alınarak, kontrol ve muayeneler yapılması gerekmektedir.

İş Makineleri Periyodik Kontrolünü Kimler Yapabilir?

İş makineleri periyodik kontrolü çok önemli bir konudur. Bu yüzden yetkili kurumlara yaptırılması hayati önem taşımaktadır. İş makineleri periyodik kontrolünü ise ISO/IEC 17020 standardında yetkilendirilmiş kurum yahut kuruluşlar yapabilir. Akreditasyon, eğitim yetkilendirme mecburiyeti getirmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili durumdadır.

İş Makineleri Periyodik Kontrolü Neye Göre Belirlenir?

İş ekipmanlarının kullanımı sürecinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği söz konusudur. Bu yönetmeliğe göre Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrolüyle alakalı iş ekipmanının muayene kriterleri belirtilmektedir. Aynı zamanda periyodik bakım metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tarif edilmiş durumdadır.

Teknik Muayene Ekibinin tamamı, Makina ve Elektrik Mühendislerinden oluşan muayene personelidir. Bu kapsamda yönetmeliğin tüm şartlarını karşılayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Teknik Muayene, bağımsız ve tarafsız muayene personeli içe çalışmaktadır. Bu doğrultuda işletmelere üçüncü bir göz olarak bakmaktadır. Alanında deneyimli ekipleri vasıtasıyla iş ekipmanınızın durumunu ilişkili standartlar kapsamında raporlandırmaktadır.

Periyodik bakım ile alakalı yönetmelikte iş ekipmanı;

“işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine olabilir. Bunlar; tesis ve tesisat alet” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca işveren tarafından risk oluşturabilecek nitelikteki ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi zorunluluğu belirtilmiş durumdadır.

İş Makinesi Periyodik Muayenesi Zorunlu Mudur?

Zamanında periyodik muayene ve bakımı yapılmayan iş ekipmanları iş ve işçi güvenliği tehdit eder. Hem iş hem de iş güvenliği açısından iş makinesi periyodik bakımı hayati bir önem taşımaktadır. Bu sebeple periyodik bakımların yapılması zorunludur.

    Amper Enerji İletişim Formu

    Firma emailiniz ile formu doldurmanızı rica ederiz. Uzman ekibimiz sizlerle en kısa sürede iletişime geçecektir.