İzolasyon Testi Nasıl Yapılır? (Yalıtım Testi Nasıl Yapılır?)

İzolasyon (Yalıtım), herhangi bir izolasyon (yalıtım) malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının indirgenmesidir.

İzolasyon (Yalıtım) malzemelerinin çeşitli tipleri vardır:

*Isı akışını indirgemek için, ısıl izolasyon malzemeleri (yalıtkanlar).

*Elektrik akışını önlemek için, elektriksel yalıtkanlar.

Elektriksel izolasyon (elektriksel yalıtkan), elektrik enerjisinin yalnızca ilgili iletken üzerinden geçmesini sağlamak, oluşabilecek kısa devre akımlarını önlemek ve canlıların güvenliğini sağlamak için yapılan bir izolasyon (yalıtım) çeşididir. Bu nedenle iletimde kullanılan ürünlerin ortam ile temas edeceği kısımların izole (yalıtkan) malzemelerle kaplanması gerekir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, tesislerin kurulması sırasında gerekli olan tüm ihtiyaçları sıralamaktadır. Bu koşullar arasında yaklaşım mesafeleri ve can güvenliği konuları da önemle belirtilmektedir.

İZOLASYON DİRENCİ NEDİR? (YALITIM DİRENCİ NEDİR?)

Bir yalıtkanın elektrik akımına karşı göstermiş olduğu dirence izolasyon direnci (yalıtım direnci) denilmektedir.

İZOLASYON TESTİ NEDİR? (YALITIM TESTİ NEDİR?)

Eğer izolasyon testi nedir nasıl yapılır sorusunu kısaca yanıtlayacak olursak; elektrik enerjisiyle çalışan ekipmanlarda, iletken ve yalıtkan bölümler ile birbirine göre yalıtımlı iletken kısımların arasına, standartların öngördüğü seviyede dış kaynaklı gerilim uygulanarak elde edilen izolasyon direnci ölçüm sonuçlarına dayanarak yapıldığını söyleyebiliriz.

Normal çalışma koşullarında gerilimli olan bölümler ile normalde gerilim altında olmayan kısımların yalıtımının sağlanması gerekir. Her ne olursa olsun, enerji taşımayan bölümlere dokunma ile canlıların zarar görmelerini önlemek için standartlarda belirtilen izolasyon testleri (yalıtım testleri) yapılmalı, bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır.

İZOLASYON TESTİ NASIL YAPILIR? (YALITIM TESTİ NASIL YAPILIR?)

Basit olarak izolasyon direnci (yalıtım direnci) ölçümü, dielektrik malzemeye DC gerilim uygulanarak yapılır. Dielektrik malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesi akabinde uygulanan gerilim üzerinden ohm kanununa göre hesaplanan direnç, izolasyon (yalıtım) direncidir.

Eğer kablo izolasyon testi nasıl yapılır sorusunu cevaplayacak olursak; her bir kablonun birbirine karşı ve toprağa karşı izolasyonlarının kontrol edilmesiyle yapılır diyebiliriz. Bu şekilde fazlar arası, faz-toprak arası, faz-nötr arası izolasyonun sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmiş olur.

PANO İZOLASYON TESTİ NASIL YAPILIR? (PANO YALITIM TESTİ NASIL YAPILIR?)

Elektrik devresi ile izolasyonu (yalıtımı) sağlayan maddelerin, kaçak akım oluşumunu engellemesi gerekmektedir. İzolasyon direnci (yalıtım direnci) ölçülürken kullanılması gereken gerilim 1000 V seviyesinde olmalıdır.

TRAFO İZOLASYON TESTİ (TRAFO YALITIM TESTİ)

Trafo sargılarının birbirlerine karşı ve toprağa karşı izolasyonlarının durumunun tespit edilmesi ve işletme koşullarına etkisinin kontrol edilebilmesi için Trafo izolasyon testi (yalıtım testi) yapılmalıdır.

İzolasyon direnci ölçümlerinde elde edilen sonuçlarla birlikte, periyodik aralıklarla yapılan ölçümlerin karşılaştırılmasıyla, transformatörün izolasyon durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

İZOLASYON TESTİ (YALITIM TESTİ) NERELERDE YAPILMALIDIR?

-Kablo izolasyon testi,

-Trafo izolasyon testi,

-Elektrik motorları,

-Jeneratörler

İzolasyon direnci (yalıtım direnci) ölçümü elektrik tesisatının, dolayısıyla da işletmelerin ve canlıların güvenliği için önemlidir.

İzolasyon direncinin (yalıtım direncinin) yüksek olması istenir. Düşük değerlerin görüldüğü ekipmanlar devreye alınmamalı, izolasyonu kuvvetlendirilmeli ya da değiştirilmelidir.

İZOLASYON YALITIM TEST CİHAZI (İZOLASYON MEGERİ)

İzolasyon test cihazları, izolasyon (yalıtım) direnci ölçümünü yapan test cihazlarıdır. İzole (yalıtkan) malzemeye farklı kademelerde DC gerilim uygulanarak izole (yalıtkan) malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesi akabinde uygulanan gerilim üzerinden ohm kanununa göre hesap yapan cihazlardır. İzolasyon Megeri olarak da adlandırılır.

İZOLASYON DİRENCİ KAÇ OHM OLMALIDIR?

Elde edilen sonuçların yüksek çıkması ölçülen yerin izolasyonunun iyi olduğu gösterir. Bu değer yalıtkanlık direncini ölçmek için uygulanan gerilime bağlı olarak değişmektedir.

Örneğin: Uygulanan gerilim 250 V ise 0,25MΩ; 500V ise 0,5MΩ; 1000V ise 1MΩ olarak sınır değerler belirlenir.

    Amper Enerji İletişim Formu

    Firma emailiniz ile formu doldurmanızı rica ederiz. Uzman ekibimiz sizlerle en kısa sürede iletişime geçecektir.