Basınçlı Kapların Muayenesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Basınç altında çalışmakta olan ve özellikle endüstri iş kollarında ağırlıklı olarak kullanılmakta olan basınçlı kaplar, ekipman ve tesisatları iş merkezlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riske sahip olan her türlü makine ve ekipmanlarının içinde sayılır.

Basınçlı Kapların Periyodik Muayenelerinin Ortaya Çıkma Durumları

Basınçlı kapların ve özellikle basıncın altında çalışan makinelerin, tesisatların ve ekipmanların periyodik muayene mecburiyeti ve kontrol şartları, bu konu ile ilgili olan yönetmelikte belirtilmiştir. Basınçlı Kap, ekipmanların veya tesisatlarının muayenelerinin yapılmaması sonucunda zarar görmeleri, muhtemel bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda yakınında çalışan kişilere zarar vermeleri veya üretim süreçlerini aksatmaları iş yerleri için çoğunlukla kaçınılmaz olan ve istenmeyen olaylar olarak ortaya çıkar.

 Basınçlı Kapların Muayenesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Periyodik muayeneler kapsamında basınçlı kapların muayenesinde dikkat edilmesi gerekenler büyük bir önem arz eder. Basınçlı kaplar, ekipman ve tesisatlarının periyodik bir biçimde kontrol aralıkları ve kriterleri, standartlarla belirlenmemiş olan iş ekipmanlarının periyodik biçimde kontrolleri, var ise imalatçının belirlemiş bulunduğu aralıklar ve kriterler dahilinde yapılır. Bu unsurların, imalatçılar tarafından belirlenmemiş olması durumunda ise iş ekipmanının periyodik biçimde kontrolü, bulunmuş olduğu iş yeri ortam şartları, kullanımın sıklığı ile beraber kullanımın süresi gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Dikkate alınması gereken bu unsurlar ile iş güvenliği uzmanları tarafından yapılacak olan risk analizi sonuçlarına göre, belirlenecek zaman dilimleri arasında yapılır. Belirlenmiş olan periyodik kontrol aralıklarının yönetmelikte belirtilmiş olan istisnaları dışında bir yıllık süreyi aşmaması gerekir.

 Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesinin Gerçekleştirilmesi ve Muayene Süresi

Basınçlı kapların kontrol aşamasında temel bir prensip olarak hidrostatik test adı verilen basınçlı tank testinin yapılması gerekir. Bu testler, standartlar içinde tersinin belirtilmemesi durumunda işletme basıncının bir buçuk katı ile birlikte ve bir yılı aşmayan zaman dilimleri arasında yapılır. Mevcut mecburi haller olan, işletme veya tesislerin ya da ekipmanlarının ve basınçlı kapların durdurulamadığı haller nedeniyle hidrostatik testin yapılamaması gibi durumlarda periyodik muayenelerin standartlarda belirtilmiş olan tahribatsız kontrol metotları ile periyodik muayenelerin yapılmasına yasal bir şekilde uygunluğunu tanımlar. Bu durumda, düzenlenecek olan periyodik muayene raporları içerisinde bu unsur gerekçesiyle beraber belirtilir.

 Basınçlı Kapların Periyodik Muayeneler Kapsamında Kontrol Edilmesi

İşletmelerin içerisinde iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından, basınçlı kapların güvenlik donanımları ile beraber güvenli bir biçimde kullanılabilmesi için, bu kapların düzenli olarak sızdırmazlık, korozyon, çatlak, aşınma, deformasyon, sıcaklık, bağlantı kontrolü, basınç, temizlik fonksiyonları gibi ölçütlerin kontrolünün sağlanması ve test edilmesi gerekir. Basınç altında çalışmakta olan ve özellikle endüstri iş kollarında ağırlıklı olarak kullanılmakta olan basınçlı kaplar, ekipman ve tesisatları iş merkezlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riske sahip olan her türlü makine ve ekipmanlarının içinde sayılır.

 Basınçlı Kapların Periyodik Muayenelerinin Ortaya Çıkma Durumları

Basınçlı kapların ve özellikle basıncın altında çalışan makinelerin, tesisatların ve ekipmanların periyodik muayene mecburiyeti ve kontrol şartları, bu konu ile ilgili olan yönetmelikte belirtilmiştir. Basınçlı Kap, ekipmanların veya tesisatlarının muayenelerinin yapılmaması sonucunda zarar görmeleri, muhtemel bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda yakınında çalışan kişilere zarar vermeleri veya üretim süreçlerini aksatmaları iş yerleri için çoğunlukla kaçınılmaz olan ve istenmeyen olaylar olarak ortaya çıkar.

 Basınçlı Kapların Muayenesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Periyodik muayeneler kapsamında basınçlı kapların muayenesinde dikkat edilmesi gerekenler büyük bir önem arz eder. Basınçlı kaplar, ekipman ve tesisatlarının periyodik bir biçimde kontrol aralıkları ve kriterleri, standartlarla belirlenmemiş olan iş ekipmanlarının periyodik biçimde kontrolleri, var ise imalatçının belirlemiş bulunduğu aralıklar ve kriterler dahilinde yapılır. Bu unsurların, imalatçılar tarafından belirlenmemiş olması durumunda ise iş ekipmanının periyodik biçimde kontrolü, bulunmuş olduğu iş yeri ortam şartları, kullanımın sıklığı ile beraber kullanımın süresi gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Dikkate alınması gereken bu unsurlar ile iş güvenliği uzmanları tarafından yapılacak olan risk analizi sonuçlarına göre, belirlenecek zaman dilimleri arasında yapılır. Belirlenmiş olan periyodik kontrol aralıklarının yönetmelikte belirtilmiş olan istisnaları dışında bir yıllık süreyi aşmaması gerekir.

 Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesinin Gerçekleştirilmesi ve Muayene Süresi

Basınçlı kapların kontrol aşamasında temel bir prensip olarak hidrostatik test adı verilen basınçlı tank testinin yapılması gerekir. Bu testler, standartlar içinde tersinin belirtilmemesi durumunda işletme basıncının bir buçuk katı ile birlikte ve bir yılı aşmayan zaman dilimleri arasında yapılır. Mevcut mecburi haller olan, işletme veya tesislerin ya da ekipmanlarının ve basınçlı kapların durdurulamadığı haller nedeniyle hidrostatik testin yapılamaması gibi durumlarda periyodik muayenelerin standartlarda belirtilmiş olan tahribatsız kontrol metotları ile periyodik muayenelerin yapılmasına yasal bir şekilde uygunluğunu tanımlar. Bu durumda, düzenlenecek olan periyodik muayene raporları içerisinde bu unsur gerekçesiyle beraber belirtilir.

Basınçlı Kapların Periyodik Muayeneler Kapsamında Kontrol Edilmesi

İşletmelerin içerisinde iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından, basınçlı kapların güvenlik donanımları ile beraber güvenli bir biçimde kullanılabilmesi için, bu kapların düzenli olarak sızdırmazlık, korozyon, çatlak, aşınma, deformasyon, sıcaklık, bağlantı kontrolü, basınç, temizlik fonksiyonları gibi ölçütlerin kontrolünün sağlanması ve test edilmesi gerekir.

    Amper Enerji İletişim Formu

    Firma emailiniz ile formu doldurmanızı rica ederiz. Uzman ekibimiz sizlerle en kısa sürede iletişime geçecektir.