Periyodik Muayene Hizmetleri Nedir, Neden Önemlidir?

Günümüzde sıklıkla ihtiyaç duyulan periyodik muayene hizmetleri önemli özelliklere sahip olan bir hizmet çeşididir. İş ekipmanlarının, bu konuya uygun yönetmeliklerin içerisinde yer alan durumlarda öngörülen süreçlerde ve belirtilmiş yöntemlere uygun olacak şekilde, yetkili yapıya sahip kişiler tarafından yapılan muayene, test ve deney işlemlerine periyodik kontrol adı verilir.

Periyodik muayene hizmetleri, bir kurum ya da kuruluştaki mevcut olan iş ekipmanlarının düzenli bir biçimde kontrolü ve standartlara uygun olup olmadığının test edilmesi amacı ile yapılan kontrollere ve muayenelere denir. Bahsedilen periyodik muayene hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iş ekipmanının kullanımında sağlık ve güvenlik koşulları yönetmeliği ilk sırada olmak üzere bir takım standartların göz önüne alınması gerekir.

Periyodik Muayene Hizmeti Kimler Tarafından Yapılır?

Basınçlı kapların ve tesisatların periyodik olarak kontrollerinin sağlanması büyük bir önem arz eder. Bu yapıların periyodik şekilde kontrolünü gerçekleştiren kişiler ise bu alanda eğitim almış olan uzman kişilerdir. Bu bakımı gerçekleştiren kişiler; makine ya da metal eğitimi bölümünden mezun olan teknik öğretmenler, makine mühendisleri, makine teknikerleri ya da yüksek teknikerleri tarafından gerçekleştirilir.

Periyodik Muayene Hizmetinin Yapılmasının Nedeni Nedir?

Periyodik muayenenin ve periyodik kontrollerinin yaptırılması, işletmeler içerisinde kullanılan her çeşit kaldırma iletme takım donanımları ile basınçlı kapların işçi sağlığı ile güvenliğine uygun olacak bir biçimde çalışmasını sağlamak için zorunlu tutulmuştur.

Periyodik Muayene Hizmetlerinin Önemi

Periyodik muayene, herhangi bir iş sektöründeki iş ekipmanlarının test, kontrol ve muayenelerinin yapılmasını sağlamakta olan düzenli gözden geçirmelere denmektedir. Periyodik muayenede, çalışma ve kurulum koşulları ayrıntılı olarak incelenir. İş koluna ve ekipmanların seviyesine göre bu muayeneler, günlük olarak, haftalık, aylık ya da senelik periyotlar şeklinde olabilir. Bu bütünü ile ürünün kullanım sıklığına, prosedürler içerisindeki esas zaruretlere veya diğer faktörlere göre farklılık gösterebilir. İş ekipmanlarının sağlıklı bir biçimde çalıştığının teyit edilebilmesi, bu muayeneler son derece önemlidir. Aksi durumda iş sağlığı ve iş güvenliği açısından ciddi sorunlar ortaya çıkabilir ve tehlike oluşabilir.

Periyodik Muayene Hizmeti Nerede Yapılır?

Periyodik muayenenin nerelerde yapıldığı da önemli bir konudur. Genel olarak bakıldığında periyodik muayene işlemi, yerinde yapılmak suretiyle gerek olan malzemeler ile değerlendirmelerle ve ölçüm araçları ile yapılır. Çoğu zaman muayene, bu durumun uygun bulunması koşulu ile işin yaptırıldığı şirketlerde gerçekleştirilebilir. Periyodik muayene hizmetleri, periyodik kontrol şirketleri tarafından yapılır. Periyodik muayene faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce periyodik muayene formunun doldurulması gerekir.

Periyodik Muayene Hizmeti Nasıl Yapılır?

Düzenli bir biçimde kontrollerin yapılmasının ardından gerekli olan her bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için, periyodik muayene ve kontrol şirketleri tarafından periyodik muayene raporunun düzenlenmesi gerekir. Düzenlenmesi gereken bu raporlarda kayıt numarasının bulunması zorunludur. Rapor içerisinde bütün durumlar açık bir biçimde beyan edilir. Bu beyan işleminden sonra ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gerekmesi durumunda bu raporlar sunulur. Periyodik muayene ve kontrol işlemlerinin güvenilir bir yapıya sahip olan şirketler tarafından yaptırılabilir.

Hangi Ekipmanlara Periyodik Kontrol İşlemi Gerçekleştirilir?

Periyodik muayene hizmetlerinin kontrol edilmesinde bu kapsama giren belirli niteliklere sahip olan araçlar bulunur. Bu araçların periyodik bir biçimde kontrol edilmesi büyük bir önem arz eder. İş Ekipmanlarının Kullanımı sürecinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne bakıldığında bir işin yapılmasında kullanılacak olan herhangi bir alet, tesis, makine veya tesisatlar muayene edilir. Bu ekipmanlar ise yönetmelik içerisinde belirtildiği şekilde; kaldırma iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, tezgahlar ve tesisatlar dahil olmak üzere dört farklı grupta ele alınmıştır.

    Amper Enerji İletişim Formu

    Firma emailiniz ile formu doldurmanızı rica ederiz. Uzman ekibimiz sizlerle en kısa sürede iletişime geçecektir.