Kaçak Akım Rölesi Testi

Kaçak Akım Rölesi Testi

Gerimli bir iletkenin bir gövdeye yalıtım hatası sonucu temas etmesiyle toprağa akan akıma “toprak hata akımı” denir. Hata akım koruma rölesinin görevi bir yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktır.

Hata akım koruma röleleri periyodik bakım gerektirir. Nemli ve tozlu ortamlarda minyatür devre kesicinin kontaklarında yapışma olmaması gerekir.

Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı`nın, Elektrik iç tesisat Yönetmeliği`nin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı son değişikliği ile Hata Akım Koruma Rölesi kullanımı zorunludur.

Elektrik tesislerinde topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.3.i`e göre hata akımı koruma düzenin arkasında meydana getirilen bir hata akımıyla çalıştığı ispatlanmalıdır. Açma süresi ve açma akımıyla birlikte kayıt altına alınmalıdır.

Teklif
Formu