Bizi Takip Et

Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği gereğince ölçüm ve test yapılması gereken konulardan biri de süreklilik testidir.

Elektriksel süreklilik; mekanik, kimyasal ve elektrokimyasal bozulmaya karşı koruma sağlanacak biçimde elde edilmelidir. Elektrik süreklilik testi, arıza çevrim empedansı ölçümü yapılmadan önce yapılacaktır.

Süreklilik testinde amaç; iletkenin bütünlüğünü kanıtlamak için iki iletken arasında devamlılığının ölçülmesidir. Topraklama tesislerindeki süreklilik testleri; koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eş potansiyel baralarının bağlantılarının kontrolü için yapılır.

TS HD 60364 543.2.2 uyarınca teşhis alçak gerilimin anahtarlama ve kontrol düzenleri veya ana bara kanal sistemleri gibi metal mahfazalara sahip teçhizat ihtiva ederse, metal mahfazalar veya iskeletler gerekli bazı özellikleri karşılıyorsa koruyucu iletken olarak kullanılabilirler.