Bizi Takip Et

Ana Sayfa Yangın Algılama Alarm Sistemleri Periyodik Kontrolü*

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin denetim dışı (kontrolsüz) yanmasıdır. Ülkemizde yangınlar daha çok ısıtma sistemlerinde, mutfaklarda ve aydınlatma sistemlerinde meydana gelmektedir. Yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önlemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir.

Olası bir yangın esnasında yangın algılama alarm sistemleri hemen devreye girmesi, her an çalışır durumda olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle yangın algılama alarm sistemleri sistemlerinin periyodik muayenesi yaptırılmalıdır.

Genellikle yangınların büyük boyutlara ulaşmasının en büyük nedeni geç fark edilmesi, dolayısıyla müdahalenin de geç olmasıdır. Yangının hemen fark edilmesi için otomatik algılama sistemlerinin olması gerekir. Bu algılama sistemlerinin uzman ekipler tarafından kontrol edilmesi ise yangın riskini ve olası durumda oluşabilecek maddi ve manevi zararı engellemiş olur.

Yangın Tesisatı muayenesi hakkında bilgi almak istiyorsanız https://www.amperenerji.com.tr/yangin-tesisati-muayenesi göz atıp yönetmelik ve hizmetin irelleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yangın Algılama Alarm Sistemleri Nerelerde Kullanılır?

Yangın esnasında yangının başlangıcında ihbar sistemini devreye sokan, can ve mal kayıplarını önlemek için kurulan yangın algılama alarm sistemleri;  binalar, oteller, okullar, işletmeler, depolar, fabrikalar, tehlikeli iş yapan tesisler gemiler vb. hemen hemen her yerde kullanılmaktadır.

Yangın Algılama Alarm Sistemleri kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

Yangın Algılama Alarm Sistemleri periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

Yangın Algılama Alarm Sistemleri muayenesi  zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Yangın Algılama Alarm Sistemleri periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

 

 

Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

Yangın Algılama Alarm Sistemleri kontrolünden önce mutlaka tesisat projesi Autocad ortamında muayene personeli ile paylaşılmalı ve kontrol sırasında da çıktı olarak hazır bulundurulmalıdır. Projelerde imzalı ve onaylı kopyalar esas olduğu için projenin onaylı proje olması sağlanmalıdır. Tüm yangın ihbar ve alarm sistemlerinin, yangın dedektörlerinin, yangın ihbar butonlarının kendisine ait numara vb. ile tanımlı ve kullanma talimatının asılı olması gerekmektedir. Yangın dedektörleri temiz ve hazır bulundurulmalıdır. Yangın Algılama Alarm Sistemleri eğitimi almış yetkili kişiler hazır olmalıdır.

*Kapsam dışı gerçekleştirilmektedir.