Katodik Koruma Ölçümü

Katodik Koruma Ölçümü

Katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içerisinde elektro kimyasal yolla korozyondan koruma metodudur. Yani katodik koruma elektro kimyasal bir olay olup, amaç metal yapıda korozyonu meydana getiren oksijeni metal yapıdan uzaklaştırmaktadır. Katodik koruma iki metotla uygulanır.

- Galvanik Anot Metodu
- Dış Akım Kaynaklı Metod (Trafo / Redresör)

Türk standartları enstitüsü TS 5141 EN 12954 Katodik koruma- Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için boru hatları için prensipler ve uygulama standardında madde 10.3,3,1 katodik koruma sisteminin muayenesi çizelge 2’e göre Galvanik Anot İstasyonlarında yıllık veya işletme gerektiriyorsa daha sık yapılmalıdır.

Katodik Koruma Ölçümü ve kontrollerin yılda iki defa ( yaz ve kış aylarında ) yapılması tavsiye edilir.

TS 5141 EN 12954, TS EN 16299

Amper Enerji, Yalıtım Direnci konusunda TS 5141 EN 12954, TS EN 16299 Standart’larına göre akredite bir kuruluştur. Farklı sektörlerde, yıllara yayılan tecrübesi ve uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.

Teklif
Formu