Topraklama Direnci Ölçümü

Topraklama Direnci Ölçümü

Topraklama; meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak akım ve gerilimlerinin canlıların hayatını tehlikeye sokmasını önlemektedir. Topraklama, elektriğe karşı canlı hayatını korumada en etkin yöntemlerin başında gelmektedir Bu sebeple ölçüm periyotlarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P`de çeşitli topraklama tesislerinde işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları verilmiştir.

Bunlar;

- Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri, 2 yıl
- Enerji Nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
- Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1 yıl
- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller 2 yıl
- Sabit işletme elemanları 1 yıl
- Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
- Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli zararlı maddelerle çalışabilen işyerleri ve ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.

Teklif
Formu