Caraskal

Caraskal

Diferansiyel palanga sistemine sahip ekipmanlardır. Zincirli bir sistemdir. Bu ekipman vinçler ile aynı alanlarda kullanılabilmektedir. Kullanılan sahalarda elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde insan gücü ile az bir kuvvet uygulama sayesinde ağır yüklerin manuel olarak da kaldırılması mümkündür. Yükleri askıda tutularak sabitlenebilme olanağı sağlamaktadır. Elektrikli ve manuel tipleri bulunmaktadır. Çalışma sahaları ve kullanım amaçları nedeni ile sıklıkla vinçler ile karıştırılmaktadır. Manuel caraskallar küçük olmaları, kolay taşınma, kolay saklanma ve bakımlarının kolay olması nedeni ile bakımcılar tarafından çok tercih edilen ekipmanlardır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
- Beyan kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kapasitede yüklerin hazır bulundurulması
- Ekipmanı kullanacak ehil kişinin hazır bulunması

Teklif
Formu