Bizi Takip Et

Ana Sayfa Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi

Daha çok sanayi alanında depolama, stoklama amacı ile kullanılan forkliftler; ağır malzemeleri yüklemek, taşımak ve boşaltmak için oldukça yararlı ekipmanlardır. Bununla birlikte; şantiyelerde, limanlarda, depolarda da bu makineler kullanılmaktadır. Forkliftlerin periyodik kontrol muayeneleri iş güvenliği ve sağlığı açısından düzenli olarak yaptırılması önemlidir. Özellikle son yıllarda depolarda görülen iş kazalarının birçoğu forklift kaynaklı yaşanmaktadır. Bu nedenle yasa da belirtilen periyotlarda forkliftlerin kontrollerinin yapılması kazaların önüne geçilmesinde önemlidir.

Forklift kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

Forklift periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

Forklift muayenesi  zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Forklift periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

  1. Yük kaldırma diyagramında belirtilen uygun yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.
  2. Kontroller sırasında refakat edecek olan yetkili ve eğitimli personel bulunmalıdır.
  3. Kontrol edilecek olan forkliftin etrafında güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.

Forklift Muayenesi Nasıl Yapılır?

Forklift Muayenesi için öncelikle sistem emniyete alınmalıdır. Periyodik Kontrol Yönetmeliği-İş Ekipmanlarında sağlık ve güvenlik yönetmeliği (28628) gereklerine uygun olarak muayene teçhizatı ve donanımını hazır bulundurur.

Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi Ne Sıklıkla yapılmalıdır? Süresi Nedir?

Forkliftlerin istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrolleri yapmaya makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi Hangi Mevzuat Kapsamında Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih & 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında Forklift Periyodik muayeneleri yapılmaktadır.

Forkliftlerin periyodik kontrolleri en az kaç ayda bir yapılmalıdır?

Forklift sistemlerinin periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez olacak şekilde ayarlanmalıdır.