Bizi Takip Et

Ana Sayfa İstif Makinesi Periyodik Kontrolü

Endüstriyel makinalar sınıfında yer alan bir istifleme aracıdır. Ağır yüklerin bir noktadan diğer noktaya taşınmasını sağlar. Taşınacak kargonun, raf, araç ya da depo alanına aktarımı istif makinesi sayesinde gerçekleştirilir. Geniş manevra özelliğiyle dikey – yatay ve diğer yönlere doğru sistematik çalışır. İstif makineleri,  geniş hareket kapasitesi ile kullanım kolaylığı sağlar. Yükleme, kaldırma ve istifleme aşamalarıyla çalışır. Yüklerin taşınması, stoklama gibi işler istif makinesi ile yapılabilir. İstif yapılan yerlerde genelde raflar bulunmaktadır. İstif makineleri kapalı depolarda temiz ve düzgün zeminlerde çalışma prensibine sahiptir. Genel olarak operatör koltuğu bulunmayan ayakta kullanılan ekipmanlardır.

Bu ekipmanlar dışında kaldırma-iletme ekipmanları başlıkları altında; caraskal, asılı erişim donanım(sepet), sütunlu çalışma platformu, araç kaldırma lifti, kriko, mobil vinç, kule vinç, inşaat asansörü, zincirli ve halatlı çektirmeler, rampa, kaldırma ekipmanları(mapa, kurt ağzı, manyetik tutucu vb.), halat, sapan, zincir, yürüyen bant ve merdiven gibi ekipmanların kontrolleri de uzman ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İstif Makinesi Nerelerde Kullanılır?

Kaldırma, ve palet hareketlerinin sorunsuz işlemesi gibi nedenlerle kullanılabilir. Taşınan yüklerin en hızlı ve en güvenli şekilde konumlandırılmasını sağlar. Farklı alanlarda kullanıma uygun şekilde tasarlanır. Genellikle endüstri sektöründe kullanılır. Bunlara aşağıdaki alanları örnek verebiliriz; gıda sektörü, tekstil sektörü, sanayi, dokuma ve işleme, ihracat ve ithalat firmaları, inşaat sektörü, çeşitli işletme depoları vb. alanlarda kullanımı yaygındır.

İstif Makinesi kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

İstif Makinesi periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

İstif Makinesi muayenesi  zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

İstif Makinesi periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

İstif Makinesi Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

  1. Yük kaldırma diyagramında belirtilen uygun yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.
  2. Kontroller sırasında refakat edecek olan yetkili ve eğitimli personel bulunmalıdır.
  3. Kontrol edilecek olan forkliftin etrafında güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.