Bizi Takip Et

Ana Sayfa Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolü Amper Enerji tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kızgın Yağ Kazanı Nedir?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak termal yağ bulunan diğer tarafında ise bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan ısı veren alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kazanlara kızgın yağ kazanı denir. Kızgın yağ kazanı kaynama sıcaklığı oldukça yüksek seviyelere ulaşan ısı transfer yağları adı verilen yapıların olduğu bir sistemdir.

Kızgın Yağ Kazanı Nerelerde Kullanılır?

Kimya sanayilerinde büyük ölçüde kullanılan  kızgın yağ kazanı ayrıca tekstil alanlarında da kullanılır. Bunların dışında otomotiv sanayileri gibi büyük ölçekli alanlarda da kullanılmaktadır. Sistem daha çok ısıtma, kurutma ve buna ek olarak pişirme alanlarında oldukça yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Kızgın Yağ Kazanı kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

Kızgın Yağ Kazanı periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

Kızgın Yağ Kazanı muayenesi zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Kızgın Yağ Kazanı periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

  1. Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır.
  2. Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
  3. Kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su/yağ gidiş/dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir.
  4. Kazan tamamen su/yağ ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)
  5. Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.