Bizi Takip Et

Ana Sayfa Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü*

Günümüzde çalışma ortamındaki konfor ve zararlı havanın tahliyesi büyük önem arz etmektedir.  İş güvenliğine verilen önemin artmasıyla birlikte termal ve iç konfora, rahat çalışma ortamına verilen önem de artmıştır. Havalandırma ve klima tesisatları hemen hemen her işletmede var olmakta olup çalışma şartlarına göre farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Örneğin bir ofiste ısıtma soğutma işlevi görürken, bir boya fabrikasında tepkime sonucu çıkan zararlı gazların tahliyesinde kullanılabilir. Havalandırma ve klima tesisatı, çalışanların sıcak ve soğuk hava koşullarından etkilenmemesi, zehirli gaz solumaması, hava akışından oluşabilecek her türlü etkiden korunmasını sağlayan bir sistemdir. Bu yüzden havalandırma ve klima tesisatının periyodik kontrolü uzman ekipler tarafından yapılmalı ve doğru hesaplamalarla bu sistemin yeterliliği değerlendirilmelidir.

Havalandırma ve Klima Tesisatı Nerelerde Kullanılır?

Konutlar, otoparklar, okullar, laboratuvarlar, büyük ve ticari mutfaklar, ana okullar ve yuvalar,  hastaneler, üniversite, toplantı salonları, gösteri ve spor salonları, olimpik havuzlar, konser ve tiyatro salonları, sergi ve fuar alanları, alışveriş merkezleri, mağazalar, süpermarketler, ofis ve oteller, fabrikalar ve imalathaneler, atölyeler, marangoz ve kalıphaneler gibi birçok yerde kullanılır. Yani özetle;  havalandırma ve klima tesisatı solunması  zararlı gazlar bulunan ve insan yoğunluğu olan her alanda kullanılıyor.

Havalandırma ve Klima Tesisatı kontrol ve rapor İşlemleri nasıl yapılır?

Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrolünü firmamız alanında uzman personeller ile gerçekleştirmektedir. Standartlara ve yönetmeliklere bağlı, kontrol esaslarını ve İSG kurallarını bilen, işletme kurallarına saygılı çalışma arkadaşlarımız tarafından periyodik kontrollerinizi gerçekleştirmekteyiz. Periyodik kontrolü yapılacak her ekipmanın teknik özellikleri farklı olduğundan her bir ekipman için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ve süreç hakkında firmamız tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor olacaksınız. Teknik kontrol ve deneyler haricinde görsel olarak da farklı maddeler ve muayene kontrol kriterleri bulunmaktadır. Bu işlemler gerçekleştirilirken bilgilendirme ve açıklama sürekli olarak yapılacaktır. Raporlama işlemleri bakanlık numarası bulunan, birimine göre Elektrik Mühendisleri Odası ya da Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı yetkili mühendislerimiz tarafından imzalanmaktadır. Raporlama işlemleri de yine aynı şekilde güncel standart ve mevzuat dahilinde sürekli olarak kontrol edilerek gerçekleştirilmektedir. Örnek tablolar, açıklayıcı maddeler, görüş ve öneri bölümleriyle birlikte raporlama işlemlerimiz gayet yalın ve anlaşılır olmaktadır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı muayenesi  zorunlu mudur?

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bunu zorunlu kılmaktadır.

Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrol sıklığı nasıl belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene öncesi ön hazırlık nasıl yapılır?

Havalandırma tesisatı kontrolünden önce işletmede mevcutsa havalandırma tesisatı projesi autocad ortamında muayene personeli ile paylaşılmalı ve kontrol sırasında da çıktı olarak hazır bulundurulmalıdır. Kontrol öncesinde havalandırma tesisatının tıkalı veya kirli olan filtrelerinin doğru sonuçlar elde etmek amacıyla bakımcı personeller tarafından değiştirilmesi ya da temizlenmesi önerilir. Yüksek Havalandırma menfezleri veya kanallara kolay erişim için işyeri bir merdiven veya güvenliği sağlanmış bir platform hazır bulundurmalıdır.

Havalandırma tesisatları, kapalı olan ortamdaki hava sirkülasyonunu sağlayarak içeriye temiz hava alınımını sağlayan sistemlerdir. Hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bu sistemler insanların daha temiz bir hava solumasına yardımcı oluyor. Havalandırma tesisatlarının muayeneleri insan sağlığı için oldukça önemlidir.

Havalandırma tesisatı muayenesi nasıl yapılır?

Muayeneye dahil olan hizmetler şunlardır;

1- Hava akımını sağlayan parçalar kontrol edilir,

2- Hava akımını sağlayan borular temizlenir,

3- Hava hızı ölçülür,

4- Havanın temizliği ölçülür,

5- Havalandırma kanallarının kontrolü yapılır,

6- Hasarlı veya eksik parça olup olmadığına bakılır,

7- Tesisatta herhangi bir toz yumağı olup olmadığına bakılır,

8- Tesisatta bulunan fanların güncel durumlarına bakılır,

9- Varsa hava filtresinin kontrolü sağlanır,

Havalandırma tesisatı muayene sıklığı nedir?

İlgili mevzuata göre havalandırma ve klima tesisatları, projede belirtilmiş olan kriterlere olan uygunluğu açısından 1 yıl aralıklarla muayene edilmelidir. Muayene süresi geçmesine rağmen muayene yapılmaz ise resmi kurumlarca yapılan denetimlerde işverene cezai işlem uygulanmaktadır.

Havalandırma tesisat muayenelerini kimler yapabilir?

İlgili mevzuat gereğince bu muayeneleri ancak makine mühendisleri, makine veya metal bölümü üzerine yükseköğretim görmüş kişiler, makine teknikerleri veya makine ile ilgili yüksek bilgiye sahip olan teknikerler yapabilir.

Havalandırma tesisatı muayenesinin faydaları nelerdir?

1-Havalandırma tesisatının muayenesi ile insan sağlıkları korunur,

2-Yanıcı özelliği olan, zehirli olan gazları ortamdan uzaklaştırır,

3- Herhangi bir yangın durumunda yangının büyümesini engeller,

4- Mevzuatlar gereği zorunlu kılınmış olan sorumluluğun yerine getirilmesini sağlar

*Kapsam dışı gerçekleştirilmektedir.