Vinç Periyodik Muayeneleri

Vinç Periyodik Muayeneleri Ağır yüklerin kaldırılması, nakliyesi ve depolanması amacı ile her operasyonda kullanılan ekipmanlardır. Hareket yönleri, konulacağı iskelet sistemleri, kapasitesi tamamen ihtiyaca göre tasarlanabilmektedir. Genel olarak bakıldığında bütün vinçlerin çalışma prensipleri birbirine benzese de vinçler kullanım alanı ve iş kollarına göre farklılık gösterir. Üretimin her alanında kullanılmaktadırlar. Elektrik veya dizel yakıtlı motorlardan elde ettiği gücü kancasına bağlı yükleri hareket ettirmek için kullanır. Vinçler çelik halatlı ve makaralı sistemlerdir.

Vinçler faaliyet alanımıza göre aşağıdaki şekilde farklı başlıklar altında incelenmektedirler;

- Gezer Köprülü Vinç
- Portal Vinç
- Monoray Vinç
- Mobil Vinç
- Kule Vinç
- Yükleyici Kren
- Yüzer Vinç
- Konteyner Vinci
- Kollu Vinç
- Portal ve Ayaklı Vinç
- Döner Kollu Vinç
- Dikme Kollu Vinç
- Lokomotif Vinci
- Bomlu Portal Vinç
- Bomlu Kademeli Vinç


Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?


Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:


- Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
- Beyan kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kapasitede yüklerin hazır bulundurulması
- Ekipmanı kullanacak ehil kişinin hazır bulunması

Kule Vinç

Genel olarak inşaat alanlarında yüklerin taşınması için kullanılmaktadırlar. Sabit veya hareketli bir taşıyıcı sistem ile yüklerin üç düzlemde hareketini sağlayan çelik konstrüksiyona sahip makinelerdir. Yüksek alanlara erişim için bir kule üzerinde bulunduğundan kule vinç olarak adlandırılmaktadırlar. Tepe kule ve tepe kulesiz tipleri bulunmaktadır. Genel karşılaşılan tipi tepe kuledir. Kule vinçler yapı işlerinde kullanılma aşamasında kendi kendini yükseltebilen tipler kullanıldığında yapı yükseldikçe kule vinçte yükselebilmektedir. Her yükseltmede ve her kurulum sonrası periyodik muayene yenilenmelidir. Kule Vinci oluşturan komponentlerin arasında; Ayak kompleksi, ayak denge taşları, mastlar, bom kompleksi, denge bomu, kuyruk denge ağırlıkları ve tırmanma kafesi bulunmaktadır. Kule vinçler zeminlerine yerleştirilen raylar vasıtası ile hareket eden tipleri de vardır. Kule vinçlerin montaj ve demontaj projeleri ve zemin etütlerinin incelenmesinin ardından kurulumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kule vincin kurulumundan sökülmesine kadar olan tüm süreç iyi planlanlama ve organizasyon gerektirmektedir.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
- Beyan kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kapasitede yüklerin hazır bulundurulması
-Ekipmanı kullanacak ehil kişinin hazır bulunması

Mobil Vinç

Adından da anlaşılacağı üzere seyyar olarak hizmet verebilen araç üstü vinçlerdir. Genel olarak hidrolik basınçtan yaralanarak hareket ettirilen boma bağlı kanca vasıtası ile yükler hareket ettirilmektedirler. Değişik tipte olanları da vardır. Kafes bomlu vinçler genel olarak paletler üzerinde hareket edebilen yüksek tonajlı vinçlerdir. Çelik halat bağlı olduğu makara sistemi vasıtası ile yüksek tonajlı yüklerin hareketi için kullanılmaktadırlar. Yüklerin kaldırma esnasında devrilmemeleri için karşı ağırlık kullanılarak ve çeşitli yönlerde konumlandırılarak destek sağlayan ayakları vardır. Böylece oluşan karşı moment kuvvetini yenebilmektedir. Mobil vinçlerde en çok karşılaşılan kaza kapasitelerinin üzerinde yüklerin kaldırılması nedeni ile devrilmeleridir. Moment şalterinin çalışmaması veya iptal edilmesi nedeni ile bu kazalar yaşanmaktadır.

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?


Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

- Muayene alanının çevre güvenliğinin alınması
- Beyan kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kapasitede yüklerin hazır bulundurulması
- Ekipmanı kullanacak ehil kişinin hazır bulunması

Teklif
Formu